01. ម្នាក់​យំ ម្នាក់​ហូរទឹកភ្នែក - សុវណ្ណរាជ & បូព្រឹក
02. តើ​បាន​អ្នក​ណា​ជូត​ទឹក​ភ្នែក​អូន - ទេព បូព្រឹក
03. ស្នាម​ញញឹម​សង្សារ​ចាស់ - ឆន សុវណ្ណរាជ
04. សង្សារ​ចាស់​នៅ​តែ​នឹក​បង​ - ទេព បូព្រឹក
05. សន្យា​មិន​បែក​គ្នា​រៀង​រហូត - សុវណ្ណរាជ & បូព្រឹក
06. មិត្ត​ម្នាក់​នេះ ដូច​ស្រឡាញ់​បង - ទេព បូព្រឹក
07. មិន​ស័ក្តិសម​ធ្វើ​សង្សារ​អូន - ឆន សុវណ្ណរាជ
08. អ្នក​ជា​កូន​ប្រុស - ឆន សុវណ្ណរាជ

0 comments